بنر شهادت امام جعفر صادق (ع)

بنر شهادت امام جعفر صادق (ع)

https://sojud.ir/?p=14436
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات