بنر «حی‌ علی العزا حی علی البکا»

بنر با کیفیت
Sojud.ir

https://sojud.ir/?p=14928
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات