بنر با کیفیت دعای سلامتی امام زمان (عج)

بنر با کیفیت دعای سلامتی امام زمان (عج)
بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند انتظار فرج است

https://sojud.ir/?p=13945
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات