بنا‌ خواهیم‌ کرد‌ از‌ طوس‌ حتی‌ چراغانی‌ تر

اَللّهُمَ عَجِّل‌لِوَلیِّڪَ الفَرَج

برایت‌خواب‌ها‌دیدم‌روزی‌آستانت‌را
بنا‌خواهیم‌کرد‌از‌طوس‌حتی‌چراغانی‌تر

https://sojud.ir/?p=16016
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات