این گِدا بَهر زیارت نِگران اَست،حُسین …

این گِدا بَهر زیارت نِگران اَست،حُسین

https://sojud.ir/?p=15117
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات