اینفوگرافی اعمال ماه مبارک شعبان

إِلَهِی‌هَـــبْ‌لِی‌کَمَالَ‌الانْقِطَاعِ‌إِلَـــیْکَ
خدایاكمال‌جدايى‌ازمـــخلوقـــات
را،بــراى‌رسيدن‌كـــامل‌به‌خـــودت
به‌من‌ارزانـــى‌كـــن

https://sojud.ir/?p=16053
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات