اول مأموریت، آخر هم مأموریت

هر مسئولیتی در دست تک تک شما عزیزان، تنگه‌ی اُحدی است که می‌بایست از آن پاسداری کنید؛ از کمبودها ناله نکنید، سرخورده نشوید. اول مأموریت، آخر هم مأموریت؛ نه اول امکانات بعد مأموریت!

امام خامنه‌ای – ۱۳۷۱/۰۵/۰۵

https://sojud.ir/?p=14766
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات