انتقام قطعی است

رهبر انقلاب:
کفش پای سلیمانی هم بر سرِ قاتل او شرف دارد
اما قاتل و آمر قتل شهید سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند

https://sojud.ir/?p=16549
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات