امام خمینی (ره) یک حقیقت همیشه زنده

رهبر انقلاب : امام خمینی (ره) یک حقیقت همیشه زنده است.

https://sojud.ir/?p=13784
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات