الهی هب لی قلبا یدنیه منک شوقه …

فرازی از مناجات‌ شعبانیه

https://sojud.ir/?p=16088
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات