اللهم صل علی محمد و علی محمد

اللهم صل علی محمد و علی محمد

https://sojud.ir/?p=15497
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات