السلام علی الرضیع الصغیر

طرح استاد روح الامین از مصیبت شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام

بعد از آنی که این بچه در آغوش پدر به تیر حرمله ذبح شد و خون از گلویش بنا کرد ریختن امام حسین دستش را برد زیر این خونها و با یک حال عجیبی این خونها را به طرف آسمان پرتاب می‌کرد و می‌پاشید و این دعا را خواند: پروردگارا، اگر یاری آسمانی خود را از ما بازداشته ای، در عوض بهتر از این پیروزی را در آخرت قسمت ما کن و انتقام ما را بگیر و آنچه را که در دنیا بر سر ما آمده، ذخیره آخرت ما قرار بده.
ذکر مصائب حضرت امام حسین در نماز جمعه تهران

https://sojud.ir/?p=16439
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات