السلام علیکم یا ائمه البقیع

السلام علیکم یا ائمه البقیع
سالروز تخریب بقیع

https://sojud.ir/?p=14385
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات