الا یا ایها الساقی…

ابوفاضل،ساقیَ العطاشا فی کربلا

https://sojud.ir/?p=13892
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات