اعلام‌ کنید‌ که‌ فاتح‌ خیبر‌ فقط‌ علیست

۲۴‌رجب‌سالروز‌فتح‌قلعه‌ی‌خیبر‌توسط
اسدالله‌الغالب‌آقا‌امیرالمومنین‌علیه‌السلام

برآن‌دو‌تن‌که‌هردوزخیبر‌گریختند
اعلام‌کنید‌که‌فاتح‌خیبر‌فقط‌علیست

https://sojud.ir/?p=16030
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات