اشهد ان محمدا رسول الله

اشهد ان محمدا رسول الله

https://sojud.ir/?p=15499
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات