از شام بلا شهید آوردند

دوباره قرار است که شما بیایید
و ما را از خواب غفلت بیدار کنید!
خوش آمدید دردانه های حضرت مادر

https://sojud.ir/?p=16506
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات