از سیم خاردار نفست عبور کن

نقاشی چهره شهید علی چیت سازیان
از سیم خاردار میخواهی رد بشوی، اوّل باید از سیم خاردار نفْست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمان هستیم، نمیتوانیم کاری انجام بدهیم؛ این را آنها به ما یاد دادند؛ این را آن جوان ۲۰ ساله یا ٢۵ ساله‌ی رزمنده به ما تعلیم داد، از آنها یاد گرفتیم؛ این یک ثروت عظیم است.» ۹۵/۱۲/۱۶

https://sojud.ir/?p=15122
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات
از سیم خاردار نفست عبور کن از سیم خاردار نفست عبور کنی اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی باید از سیم خاردار نفست عبور کنی تا از سیم خاردار نفست عبور کن تصاویر شهید چیت سازیان تصویر شهید چیت سازیان جملات شهید چیت سازیان جمله معروف شهید چیت سازیان چیت سازان خاطره ای از شهید چیت سازیان خانواده شهید علی چیت سازیان دانلود عکس شهید چیت سازیان رمان از سیم خاردار نفست عبور کن رهبری باید از سیم خاردار نفست عبور کنی زندگینامه شهید چیت سازیان سخنان شهید چیت سازیان سخنان شهید علی چیت سازیان سخنرانی شهید علی چیت سازیان سردار شهيد علي چيت سازيان سردار شهید چیت سازیان شهادت شهید علی چیت سازیان شهيد چيت سازيان شهيد علي چيت سازيان شهید امیر چیت سازیان شهید چیت سازیان شهید چیت سازیان سیم خاردار شهید چیت سازیان سیم خاردار نفس شهید چیت سازیان عکس شهید حاج علی چیت سازیان شهید علی چیت سازیان آپارات شهید علی چیت سازیان نیمه پنهان ماه شهید محمد امیر چیت سازیان عکس نوشته از سیم خاردار نفست عبور کن عکس نوشته شهید چیت سازیان عکسهای شهید چیت سازیان وصیت نامه ی شهید چیت سازیان