عضو سایت بشید و تصاویر خودتون رو با بقیه به اشتراک بزارید

سیاست

خونخوار !
خونخوار !
پوستر  بازجویی از دانشمندان هسته ای ممنوع
پوستر بازجویی از دانشمندان هسته ای ممنوع
ملت یمن پیروز خواهد شد…
ملت یمن پیروز خواهد شد…
تبعیض نژادی
تبعیض نژادی
جهان عاری از خشونت
جهان عاری از خشونت
فلسطین آزاد
فلسطین آزاد
1
مرکزرصدتروریست حقیقی
مرکزرصدتروریست حقیقی
جهادی میشویم …
جهادی میشویم …