سلام یا ابالفضل

سلام یا ابالفضل

https://sojud.ir/?p=11319
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات