پوستر:تکیه گاهی برای جامعه سالم

پوستر:تکیه گاهی برای جامعه سالم

https://sojud.ir/?p=8934
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات