امر به معروف و نهی از منکر در کلام استاد شهید مطهری

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات