پوستر امام خامنه ای درباره اهمیت نماز

پوستر امام خامنه ای درباره اهمیت نماز

https://sojud.ir/?p=11275
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات