خدا پشت خط است

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات