دعای پایان ماه شعبان

دعای پایان ماه شعبان

https://sojud.ir/?p=13091
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات