نصرُ من الله وفتحً قريب

نصرُ من الله وفتحً قريب

https://sojud.ir/?p=12553
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات