پوستر روز قدس : قطعا فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت

پوستر روز قدس : قطعا فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت

https://sojud.ir/?p=13305
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات