پلاکارد روز جمهوری اسلامی

پلاکارد روز جمهوری اسلامی

https://sojud.ir/?p=12573
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات