خرمشهر را خدا آزاد کرد …

خرمشهر را خدا آزاد کرد …

https://sojud.ir/?p=12959
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات