و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات