و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه

و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه

https://sojud.ir/?p=12755
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات