هو معکم این ما کنتم

هو معکم این ما کنتم

https://sojud.ir/?p=13279
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات