در جنگ روانی دشمن به دنبال انهدام سنگرهای معنوی است

در جنگ روانی دشمن به دنبال انهدام سنگرهای معنوی است

https://sojud.ir/?p=11797
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات