خیلی از مشکلات جامعه ما با فرهنگ سازی حل می شود

خیلی از مشکلات جامعه ما با فرهنگ سازی حل می شود

https://sojud.ir/?p=11779
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات