عید امسال پر از عطر گل یاس شده

عید امسال پر از عطر گل یاس شده

https://sojud.ir/?p=8658
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات