سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی»

سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی»

https://sojud.ir/?p=12537
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات