تا ابد سال، سال فاطمه (س) است

تا ابد سال، سال فاطمه (س) است

https://sojud.ir/?p=8660
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات