بهار آمد ، گل نرگس نیامد …

بهار آمد ، گل نرگس نیامد …

https://sojud.ir/?p=8592
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات