پوستر مخصوص عید غدیر : من کنت مولاه فهذا علی مولاه

پوستر مخصوص عید غدیر : من کنت مولاه فهذا علی مولاه

https://sojud.ir/?p=14855
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات