پوستر علی حق است

پوستر با کیفیت علی حق است

https://sojud.ir/?p=14850
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات