پوستر ثواب روزه عید غدیر

پوستر ثواب روزه عید غدیر

https://sojud.ir/?p=14857
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات