پوستر ثواب روزه عید غدیر

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات