هرکس من مولای اویم زین پس این علی مولای اوست…

هرکس من مولای اویم زین پس این علی مولای اوست…

https://sojud.ir/?p=7879
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات