من کنت مولاه

تایپوگرافی سخن رسول الله ص(من کنت مولاه فهذا علی مولاه)

https://sojud.ir/?p=14753