عید غدیر : یا علی لولاک لم یعرف المؤمنون بعدی

عید غدیر : یا علی لولاک لم یعرف المؤمنون بعدی

https://sojud.ir/?p=7813
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات