عید غدیر مبازک باد

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات