علی علیه السلام

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات