علی(ع) امام من است

استوری مخصوص عید سعید غدیر خم
کاری از توابین

https://sojud.ir/?p=14888
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات