حرم توست خانه‌ی پدری

نجف خانه‌ی پدری شیعیان

https://sojud.ir/?p=14891
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات