آیت الله شهید دکتر بهشتی (ره)

آیت الله شهید دکتر بهشتی (ره)

https://sojud.ir/?p=9116
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات