آیت الله انصاری شیرازی (ره)

آیت الله انصاری شیرازی (ره)

https://sojud.ir/?p=11737
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات